Stockholms Sjukhem

Ökad säkerhet och snabbhet i sjukvårdens IT-nätverk

Stockholms Sjukhem är en stiftelse som gett stockholmarna sjukvård och omsorg sedan 1867. På IT-sidan fanns två sajter med olika design, ett svåradministrerat nätverk och osäkra rutiner kring incidenthantering. Man var i stort behov av ett väldesignat nät och bra rutiner kring incidenthantering. För att klara vårdens höga säkerhetskrav valde Stockholms Sjukhem att ta hjälp av Conscia Netsafe.

Med två sajter i Stockholm – Bromma och Kungsholmen – var nätverksarkitekturen en utmaning. Två olika typer av nät med olika utrustning skulle konsolideras och Conscia Netsafes Cisco-certifierade konsulter fick därför i uppdrag att skissa på en ny nätverksdesign.

Både ökad säkerhet och snabbhet i IT-nätverket

Förslaget för Bromma innefattade bland annat att uppdatera switcharna från 100 megabit till en gigabit på hela nätverket och full redundans med dubbla fiberpar till varje skåp. Ett snabbare och mer driftsäkert nät blev resultatet.

Nätverket på Kungsholmen var byggt som ett operatörsnätverk, varje switch hade flertalet IP-subnät och dynamisk routing till resten av nätverket. Det innebar att varje switch behövde administreras separat, en både besvärlig och tidskrävande procedur. Lösningen för Kungsholmen blev att kopiera arkitekturen i Bromma och successivt byta ut utrustningen. Samtidigt gavs ip-adresserna en logik som gör det lätt att identifiera exakt var en klient sitter inkopplad. På så sätt sparas tid för felsökning.

– Det känns som att vi nu har en robust och säker nätverksinfrastruktur som hänger med i tiden, går att utveckla vidare och förbättra när det behövs. Conscia Netsafe är väldigt duktiga på området och har tagit många bra strategiska beslut åt oss, säger Jonathan Sparring, IT-projektledare på Stockholms Sjukhem.

Nästa steg var att byta ut och uppdatera det trådlösa nätverket i Bromma. Första steget var en så kallad radiodesign (Site survey) där Conscia Netsafe analyserade byggnaderna och mätte upp miljön för att hitta de bästa platserna att sätta ut de 50 wifi-sändarna som behövdes. Brommas trådlösa nät knöts ihop med Kungsholmens nät så att användarna som åker mellan sajterna loggas in automatiskt när de byter ställe.

Säkerheten prioriterad i sjukvårdens IT-nätverk

IT-chefen Carin Åsen menar att den främsta nyttan med dessa investeringar har varit ökad säkerhet – både vad gäller en stabil drift och minskad risk för intrång. Conscia Netsafe implementerade en skyddsmodul för att höja säkerheten mot ransomware som specialiserat sig på sjukhus runtom världen.

– Om journalsystemet inte är tillgängligt är det inte bra. Om någon obehörig kommer in i det och exempelvis läser, sprider eller i värsta fall manipulerar patientinformation är det katastrof, säger Carin Åsen.

 

 

Foto: Stockholms Sjukhem, A Ruas

Carin hävdar att IT-säkerhet ständigt är en avvägningsfråga och främsta utmaningen att hitta rätt balans mellan säkra lösningar och hur krångligt det blir för användarna eller nätverksteknikerna som sköter den dagliga driften. Om det är för besvärligt för användarna eller teknikerna att agera på ett säkert sätt hittar man workarounds som till slut leder till hål i säkerheten.

– Alltför detaljerad filtrering mellan nät kan göra att någon tvingas att öppna upp delar av nätet för att det ska fungera i vår dygnet runt-öppna verksamhet – och då fallerar säkerheten.

Carin Asen IT-chef Stockholms Sjukhem”Vi bedriver avancerad sjukvård och omsorg där tekniken måste stödja trygg och säker vård för våra patienter. Conscia Netsafe har verkligen ställt upp för oss”

– Carin Åsen, it-chef,
Stockholms Sjukhem.

 

Snabb experthjälp för Stockholms Sjukhem

Conscia Netsafes experter har tidigare ställt upp med CCIE-certifierad personal på plats mycket fort och eftersom tillgängligheten är så viktig för Stockholms Sjukhem har stiftelsen valt att träffa ett avtal med Conscia Netsafe där en konsult ska vara på plats inom två timmar under kontorstid och fyra timmar andra tider på dygnet.

– De har verkligen ställt upp när det varit kritiskt och det är viktigt för oss. Jag ser fram emot att den nya mer strukturerade incidenthanteringen är på plats, säger Carin Åsen.

–  Med över hundrafemtio års erfarenhet levererar Stockholms Sjukhem vård och omsorg av absolut högsta kvalitet. Vi på Conscia Netsafe är mycket stolta över att få bistå dem med säkra IT-lösningar och tjänster, säger Conscia Netsafes vd Bengt Lundgren.

Två sajter – så här är nätverket uppsatt

  • Två sajter, 1400 användare och 50 trådlösa accesspunkter i Bromma och 120 på Kungsholmen.
  • Redundant nätverk med stackade gigabit-switchar. Switchar i fyra huskroppar som knyts ihop i core-switcharna.
  • Redundanta kopplingar mellan sajterna.

Stockholms Sjukhem – vård och omsorg utan vinstsyfte

Stockholms Sjukhem är en privat vårdgivare som ägs och drivs av en stiftelse grundad 1867. Här bedrivs vård och omsorg utan vinstsyfte. Stockholms Sjukhem erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), palliativ vård, rehabilitering, geriatrisk vård, husläkarmottagning samt äldreomsorg. Verksamheten finns både i egna lokaler på Kungsholmen och på Bromma Sjukhus. Stockholms Sjukhem har närmare 900 medarbetare, inklusive en egen forskningsenhet.

Vill du veta mer?

Lämna dina kontaktuppgifter så berättar vi mer.

Kontakta oss!

Vi svarar på frågor, lämnar offerter och mycket mer. Vi är bara ett meddelande bort.

Kontakta oss!

Svar inom 24h