KGM Datadistribution

Netsafe säkrar KGM Datadistributions nätverk

KGM Datadistribution startades 1982 och erbjöd företag kuvertering för postal distribution. Företaget har sedan dess växt och utvecklats mycket och erbjuder idag allt inom dokument- och pappershantering. Netsafe, senare Conscia Netsafe, har under 10 års tid samarbetat med KGM Datadistribution och levererat tjänster inom datakommunikation med största fokus på säkra och smarta nätverkslösningar.

När KGM Datadistribution startades för över trettio år sedan erbjöd de kuverteringstjänster för postal distribution. Företaget har sedan dess växt och under åren utvecklat sitt erbjudande för att passa dagens behov av digitala lösningar och erbjuder idag allt inom dokument- och pappershantering och producerar och distribuerar 250 miljoner A4 printsidor. KGM Datadistribution har idag produktionsanläggningar i Stockholm, Köpenhamn, Sundsvall och Oslo.

För KGM Datadistribution är det affärskritiskt att datakommunikationen och nätverken är driftsäkra och skyddade mot intrång då företaget hjälper flera stora företag, banker och försäkringsbolag med hantering och distribution av dokument, ofta innehållandes information av känslig karaktär, så som fakturor, bankutdrag och fond- och försäkringsinformation. Årligen hanterar och distribuerar KGM 250 miljoner dokument, där fler och fler är digitala.

KGM Datadistribution har under tio års tid samarbetat med Conscia Netsafe kring uppbyggnad och underhåll av sin datakommunikation, med stort fokus på säkra datakommunikationslösningar.

Under dessa tio år har KGM Datadistribution har växt mycket och Conscia Netsafe har under åren agerat rådgivare och hjälpt till att bygga upp en datakommunikation mellan KGMs filialer i Norden samt kopplat samman dessa filialer med kundernas nätverk via säkra VPN-lösningar.

– Våra kunder förväntar sig att vi levererar våra tjänster till högsta kvalitet. Det betyder att det för oss är affärskritiskt att vår datakommunikation och nätverken är driftsäkra och skyddade mot intrång då vi arbetar dagligen med känslig information som ska distribueras till våra kunders slutkunder – utan någon risk, säger Mårten Cadenius, vVD samt IT-chef på KGM Datadistribution AB.

Efter ett långt och lyckat samarbete förstärks och utökas samarbetet ytterligare med tecknandet av ett samarbetsavtal. Samarbetet innebär att Conscia Netsafe finns på plats hos KGM Datadistribution och ska agera rådgivare samt proaktivt arbeta för att göra de förbättringar i datakommunikationen som krävs.

– Netsafe har genom åren visat på stor kompetens och proaktivt rådgivit oss så att vi fortsatt kunnat leverera högkvalitativa och säkra tjänster till våra kunder. Nu stärker och utökar vi vårt samarbete med Netsafe för att på så sätt förbättra vår datakommunikation än mer så att vi även i framtiden kan erbjuda våra kunder högkvalitativa tjänster inom dokument- och pappershantering, avslutar Mårten Cadenius på KGM Datadistribution AB.

Vill du veta mer?

Lämna dina kontaktuppgifter så berättar vi mer.

Kontakta oss!

Vi svarar på frågor, lämnar offerter och mycket mer. Vi är bara ett meddelande bort.

Kontakta oss!

Svar inom 24h