DGC Örebro

Växtvärk resulterade i nya datacenter hos DGC Örebro

DGC Örebro är specialister inom IT-drift och teknisk konsulting. Från och med den första mars 2011 blev Bradata en del av DGC. DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga förvaltningar i ett eget rikstäckande nät.

Genom samgåendet skapades en leverantör med ett brett erbjudande, från data- kommunikation och telefoni ända till helhetsansvaret för kundens IT-stöd. I och med samgåendet och att en ny större kund kom in i verksamheten under 2008 ställdes den existerande IT-miljön i Örebro för nya utmaningar och ett behov av en större IT-infrastruktur växte fram.

Med de nya utmaningarna och behovet av att bygga en större IT-miljö sökte DGC Örebro efter en samarbetspartner som kunde rådge och hjälpa dem i deras utvecklingsarbete. Efter kontakt med systemleverantören Cisco rekommenderades Netsafe och Emanuel Lipschütz som en tänkvärd partner och samarbetet mellan DGC Örebro och Netsafe startades i augusti 2008.

– Vi eftersökte en ansvarsfull partner med hög kunskap både inom branschen och tekniken. Netsafe besitter en i särklass hög kompetens och har gott rykte i branschen. Med sin långa och gedigna erfarenhet upplever vi vårt samarbete med Emanuel Lipschütz som mycket professionellt och givande, säger Jonas Hermansson, driftchef på DGC Örebro.

Till att börja med genomförde Netsafe en analys av det befintliga systemet och gjorde ett antal förbättringar i den existerande miljön. Emanuel aktiverade bland annat en funktionalitet i systemet för att kunna tillhandahålla en högre tillgänglighet. Efter att Emanuel skapat arkitekturen på en ny IT-miljö startades utvecklandet och implementationen av ett nytt datacenter med redundans mot internet. Sex månader senare var det nya datacentret i full drift.

Netsafe har även agerat rådgivare och tillhandahållit en struktur för bland annat servicedesken och hur DGC ska arbeta med workshops och rutiner. Arbetet har även inneburit att upprätta nya säkerhetslösningar för nya kontor, konfiguration och uppdateringar av lösningarna.

– Emanuel har förutom att agera bollplank och rådgivare även hållit ett antal utbildningar inom nätverkssäkerhet för oss, för att vi ska få ta del av det allra senaste inom IT-säkerhet. Emanuel har en mycket god kunskap om branschen i sin helhet och teknik i synnerhet, vilket gör honom till en mycket engagerad partner, fortsätter Jonas Hermansson.

Allt sedan starten av samarbetet 2008 har relationen varit mycket god och DGC Örebro har dessutom rekommenderat Emanuel och Netsafes arbete vidare till andra kunder med behov av spetskompetens och expertkunnande.

– Netsafe är lätta att arbeta med och Emanuels engagemang är stort. Han finns alltid tillgänglig för frågor och rådgivning. Vi har en välfungerande och stark relation som vi båda ser stort värde i, vi hjälps åt och rekommenderar varandra, avslutar Jonas Hermansson.

Vill du veta mer?

Lämna dina kontaktuppgifter så berättar vi mer.

Kontakta oss!

Vi svarar på frågor, lämnar offerter och mycket mer. Vi är bara ett meddelande bort.

Kontakta oss!

Svar inom 24h