Integritetspolicy - Conscia Netsafe

Conscia Netsafe behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

  • Vi använder informationen endast för det ändamål vi har angett (ändamålsbegränsning).
  • Vi samlar inte in och lagrar inte information som inte är nödvändig för det ändamål som angetts (uppgiftsminimering).
  • Vi kommunicerar tydligt hur personuppgifter samlas in, lagras och används och ser till att berörda personers rättigheter tillgodoses (öppenhet).
  • Vi tillser att behandling av personuppgifter är spårbar och att vi eller våra personuppgiftsbiträden ansvarar för behandlingen (ansvarsskyldighet).
  • Vi tillser att personuppgifter är tillgängliga på det sätt vi har angett (tillgänglighet).
  • Vi tillser att personuppgifter inte till följd av vårdslöshet eller uppsåt raderas eller förändras (integritet).
  • Vi tillser att personuppgifter hanteras konfidentiellt (konfidentialitet).

En stor del av den behandling av personuppgifter som sker av Conscia Netsafe sker på basis av avtal. När du skickar personuppgifter till oss i exempelvis e-postmeddelande för att få hjälp i någon IT-relaterad fråga eller för att undersöka möjligheterna till rådgivning, ingås ofta ett avtal om rådgivning med Conscia Netsafe. Vi kommer då att behandla dina personuppgifter med ändamålet att fullfölja avtalet

I övriga fall baseras vår behandling av personuppgifter på samtycke. Genom att kontakta oss samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter för att vidta nödvändiga åtgärder i anledning av din kontakt. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke beträffande vår rätt att behandla dina personuppgifter.

De personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster är vanligen:

  • namn
  • e-postadress
  • telefonnummer

Om du har frågor eller om du motsätter dig hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@netsafe.se.

Du kan också alltid kontakta Integritetsskyddssmyndigheten (fram till 2018 Datainspektionen) om du har invändningar mot hur dina personuppgifter behandlas, på datainspektionen@datainspektionen.se

Kontakta oss!

Vi svarar på frågor, lämnar offerter och mycket mer. Vi är bara ett meddelande bort.

Kontakta oss!

Svar inom 24h