Nätverk

Kompetensområden

Ett väldesignat nätverk är grunden till en stabil och förutsägbar driftmiljö. Nätverk är basen i allt vi gör. Åtta av våra medarbetare innehar den högsta certifieringsnivån, CCIE inom Routing och Switching.

Nätverket är navet som hela din IT-miljö vilar på. Om nätverket inte fungerar felfritt så kan alla tjänster ovanför drabbas. Du måste kunna lita på att ditt nätverk alltid fungerar och vill ha ett svar när dina medarbetare säger att ”nätverket är långsamt”.

Vi hjälper våra kunder att designa robusta och flexibla nätverk. Många gånger kan det här arbetet ske efter att vi kommit ut till en ny kund och rett upp en paniksituation i ett dåligt fungerande nätverk.

Lösningarna vi bygger är baserade på Ciscos produkter.

Kontakta oss!

Vi svarar på frågor, lämnar offerter och mycket mer. Vi är bara ett meddelande bort.

Kontakta oss!

Svar inom 24h