IT-säkerhet

Kompetensområden

Vår grundprincip är att IT-säkerhet ska vävas in redan i designstadiet av ditt nätverk. Det ska vara något som är integrerat med infrastrukturen både fysiskt och virtuellt, utan att stå i vägen för verksamheten.

Före incidenter

Det bör finnas en gedigen designprocess som väver in säkerhet i nätet redan från början. I den här fasen tittar man på hur policys och regler ska implementeras och hur det kan smälta in i det övriga nätverket utan att vara hindrande för verksamheten.

Under incidenter

Det bör finnas kontroller som kan agera om en pågående incident upptäcks för att förhindra spridning till ytterligare system. Det kan handla om hur en IPS reagerar mot viss trafik eller hur nätverket agerar om det upptäcker att en klient blivit infekterad.

Efter incidenter

Det bör finnas en medvetenhet efter att en incident har inträffat. Många företag vet inte ens om att de haft intrång, trots att det kan ha hänt för flera veckor sedan. Ett exempel på en lösning här kan vara att övervaka kommunikationen ut mot Internet för att se om klientdatorer plötsligt börjar kommunicera med kända botnets. Det kan också vara så att ett virusprogram släppt igenom skadlig kod innan dess signaturer blivit uppdaterade. När väl det skett saknar de flesta lösningar en möjlighet att se att skadlig kod redan tagit sig in på företagen.

Nätverkssäkerhet från Conscia Netsafe

Vi arbetar med säkerhetsprodukter från Cisco. Ni får gärna kontakta oss för mer information.

Kontakta oss!

Vi svarar på frågor, lämnar offerter och mycket mer. Vi är bara ett meddelande bort.

Kontakta oss!

Svar inom 24h