Kompetensområde

Du är här

Conscia Services

Vår service och support bygger på att vi är ett kunskapsföretag, där samma experter som designar lösningar även har hand om supportärendena i vår servicedesk.

Server

Där tidigare fokus enbart låg på serverkapacitet och serverprestanda talar man idag om hantering. En serverplattform ska inte bara vara driftsäker utan bör vara skalbar och integrerad i nätverket. 

Lagring

Från att ha varit en diskussion om kapacitet och prestanda så är fokus inom lagring idag mer inriktat om att ge förutsägbarhet och insyn i hur lagring hanteras.

Trådlöst

Trådlöst är inte längre ett komplement utan den primära anslutningsmetoden. Anställda, elever, och besökare - alla förväntar sig en förstklassig upplevelse via det trådlösa nätverket.

 

Service Provider

Som operatör är ditt nätverk djupt integrerad med hela din verksamhet. Vi hjälper till med designen av redundanta och skalbara nätverk, så att våra kunder kan leverera sina tjänster på bästa sätt till deras kunder.

Nätverk

Ett väldesignat nätverk är grunden till en stabil och förutsägbar driftmiljö. Nätverk är basen i allt vi gör. Sju av våra medarbetare är CCIE inom Routing och Switching.

Datacenter

Datacentret är idag affärskritiskt för dig och dina kunder. Conscia Netsafe har kunskapen och erfarenheten att bygga de mest komplexa och driftsäkra data centren i landet.

Säkerhet

Vår grundprincip är att säkerhet ska vävas in redan i designstatiet av ditt nätverk. Det ska vara något som är integrerat med infrastrukturen både fysiskt och virtuellt, utan att stå i vägen för verksamheten.

Sidor