Data Center

Du är här

Elastx

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Så byggdes Sveriges modernaste moln Elastx med Cisco ACI

Stabilt, skalbart, automatiserat och kostnadseffektivt. Det är Elastx vision för deras moderna moln. För att lyckas fullt ut krävdes ett mjukvarustyrt nätverk med rätt kisel från Cisco.

Prestanda och tillgänglighet är allt för Elastx. För att kunna konkurrera med de globala molnleverantörerna behöver det lilla Stockholmsbolaget inte bara vara lika smart och automatiserat som jättarna - svarstiderna måste dessutom vara bättre.

– Vi har kunder med otroligt höga krav på svarstider och då måste nätverket verkligen prestera. Det är tjugo kilometer mellan våra tre hallar och vi har en egen dedikerad fiberlina med max 0,5 millisekunder i fördröjning mellan dem, säger Joakim Öhman, vd på Elastx.

Elastx sprunget ur Devops

Elastx idé härstammar från trenden med Devops och Continuous delivery, alltså att utveckling och drift sker i samarbete för minska ledtiderna från utveckling till att applikationerna testas och sätts i drift. För att det ska fungera krävs att infrastrukturen är standardiserad och sköts enligt automatiserade processer. På så sätt kan ett flöde av test- och driftssättning pågå utan att det stör den vardagliga driften. Elastx moln gör det alltså lätt att testa och driftsätta applikationer – och att i ett nästa steg hjälpa kunderna att övervaka och göra kvalificerad felsökning i applikationerna. Eftersom arkitekturen är så pass automatiserad kan en drifttekniker sköta 2 000 servrar vilket kan jämföras med ungefär 20 servrar på ett mindre företags it-avdelning och ett 100-tal när man kommer till större traditionell drift. 

För att öka tillgängligheten och minska riskerna vid eventuella driftproblem är Elastx moln byggt så att databaskluster körs parallellt i de tre datahallarna. Då måste svarstiderna vara korta eftersom en databasförfrågan ska kunna besvaras av två databaser samtidigt.

Elastx_vd_Joakim_Ohman_Conscia_NetsafeVintern 2013 lanserade Elastx en PaaS-plattform och sommaren därpå en infrastrukturtjänst, IaaS, byggd på det öppna ramverket Openstack. Efter ett tag insåg man att Openstack-plattformen inte höll måttet på nätverkssidan.

– Det var för komplext och inte tillräckligt skalbart och hade inte de svarstider vi behöver i ett nätverk.

Lösningen, som Conscia Netsafe hjälpte till att implementera och ger support på, blev Ciscos mjukvarustyrda nätverk ACI. Jämfört med traditionell routing, där ett vlan öppnas mot många olika servrar och trafiken följer det fysiska nätet, följer den mjukvarustyrda trafiken alltid applikationen.

När en kund startar en ny server kommunicerar Openstack med det mjukvarustyrda nätverket som öppnas upp automatiskt mot den närmaste switchen och det rack som servern befinner sig på. Det skapar en högre isolering av trafiken eftersom den bara går mot porten där den avsedda servern är.

Routingen sker i hårdvaran

I stället för att Openstack låter routingen ske i mjukvaran i servrarna gör ACI att routingen sker direkt i hårdvaran i switcharna vilket ökar hastigheten avsevärt. ACI skapar här en nätverksstack ända ut till servrarna.

Hela upplägget både låter – och är komplext.

– Ja, det är extremt komplext. Det ligger en hel del tankemöda bakom men mycket av komplexiteten behöver vi inte röra – vi har verktyg som automatiskt gör jobbet. Men visst behövs oerhört duktiga nätkillar och konsulter som Conscia Netsafes för att få det att hänga ihop, säger Joakim Öhman. Conscia Netsafe var först i Sverige med att få medarbetare certifierade som CCIE inom Datacenter och har idag flest med den certifieringen.

Lokal konkurrens från Amazon

Amazon är på väg att bygga tre datacenter i Sverige som ska vara i drift 2018 och betjäna den nordiska marknaden. Det blir förstås en tuff lokal konkurrent. Hallarna ska ligga i Katrineholm, Eskilstuna och Västerås. Joakim Öhman menar att även om datan ligger i Sverige är det fortfarande ett amerikanskt bolag som måste lämna ut data till amerikanska myndigheter om de kräver det och att Elastx latens kommer att vara mycket lägre eftersom hallar ligger betydligt närmare varandra än Amazons. Bolagen konkurrerar på många sätt om samma typer av kunder – teknikvänliga bolag som vill ha de senaste verktygen.

– Nu tittar vi på att lansera en Container-as-a-service, Caas, alltså ett ramverk för containerorkestrering. Det tror vi mycket på, avslutar Joakim Öhman.

 

Fakta

Om Elastx

Elastx automatiserar hela vägen från infrastruktur till applikation. Man erbjuder en redundant infrastruktur som sträcker sig över tre svenska datacenter, med 100Gbps nätverkskapacitet och möjlighet att leverera baremetal-servrar automatiserat.

Elastx grundades 2012 och har i dag 10 medarbetare som älskar hållbar IT-drift och som levererar äkta, automatiserade molntjänster via plattformarna jelastic PaaS och OpenStack i kombination med Cisco ACI som IaaS. Elastx hjälper även företag med att automatisera hela flödet från kod till produktion.

Elastx har varken kommersiell eller teknisk inlåsning – kunderna betalar per timme och är fria att flytta sin data vilket är väldigt enkelt till andra leverantörer som använder det öppna ramverket OpenStack. För applikationsövervakning betalas en lägre kostnad och en något högre kostnad om något händer och Elastx måste agera på ett problem.

 

Om Cisco ACI

Cisco ACI är en omfattande SDN-arkitektur. Genom Cisco ACI kan kunderna minska tiderna för att sätta upp nya applikationer och servrar från veckor till minuter. Fördelarna är möjliga genom att integrera fysiska och virtuella miljöer i en policybaserad modell för nätverk, servrar, lagring, tjänster och säkerhet.

Det är en policybaserad automationslösning som stödjer affärsrelevanta applikationspolicies och som erbjuder större skalbarhet genom ett distribuerat arbetssätt och större synlighet i nätverket.

Fördelar som Cisco ACI ger med OpenStack:

  • OpenStack Neutron tillsammans med tjänster som NAT blir helt distribuerade över OpenStack-klustret. Det möjliggör avsevärt högre skalbarhet än tidigare. Cisco ACI erbjuder även en tät integration med Cisco ASR 1000 som möjliggör funktioner som Edge NAT. Det gör det möjligt att skala tjänster som NAT för även de mest krävande installationer.
  • Integration och hantering av nätverksfunktioner på Lager 4 – Lager 7. Cisco ACI gör det möjligt att skapa automatiserade tjänstekedjor med nätverkselement som brandväggar och lastbalanserar från andra leverantörer.
  • Möjligheten att välja mellan olika nätverksmodeller i OpenStack, OpenStack Neutron ML2 eller OpenStack Group Based Policy – GBP. Med Group Based Policy i OpenStack möjliggörs en mer deklarativ nätverkskonfiguration som har inbyggd säkerhet från början i nätverksmodellen.
  • Enklare felsökning med inbyggd avancerad telemetri ända fram till den virtuella maskinen i OpenStack.

DGC Örebro

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Växtvärk resulterade i nya datacenter hos DGC Örebro

DGC Örebro är specialister inom IT-drift och teknisk konsulting. Från och med den första mars 2011 blev Bradata en del av DGC. DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga förvaltningar i ett eget rikstäckande nät. Genom samgåendet skapades en leverantör med ett brett erbjudande, från data- kommunikation och telefoni ända till helhetsansvaret för kundens IT-stöd. I och med samgåendet och att en ny större kund kom in i verksamheten under 2008 ställdes den existerande IT-miljön i Örebro för nya utmaningar och ett behov av en större IT-infrastruktur växte fram.

Med de nya utmaningarna och behovet av att bygga en större IT-miljö sökte DGC Örebro efter en samarbetspartner som kunde rådge och hjälpa dem i deras utvecklingsarbete. Efter kontakt med systemleverantören Cisco rekommenderades Netsafe och Emanuel Lipschütz som en tänkvärd partner och samarbetet mellan DGC Örebro och Netsafe startades i augusti 2008.

- Vi eftersökte en ansvarsfull partner med hög kunskap både inom branschen och tekniken. Netsafe besitter en i särklass hög kompetens och har gott rykte i branschen. Med sin långa och gedigna erfarenhet upplever vi vårt samarbete med Emanuel Lipschütz som mycket professionellt och givande, säger Jonas Hermansson, driftchef på DGC Örebro.

Till att börja med genomförde Netsafe en analys av det befintliga systemet och gjorde ett antal förbättringar i den existerande miljön. Emanuel aktiverade bland annat en funktionalitet i systemet för att kunna tillhandahålla en högre tillgänglighet. Efter att Emanuel skapat arkitekturen på en ny IT-miljö startades utvecklandet och implementationen av ett nytt datacenter med redundans mot internet. Sex månader senare var det nya datacentret i full drift.

Netsafe har även agerat rådgivare och tillhandahållit en struktur för bland annat servicedesken och hur DGC ska arbeta med workshops och rutiner. Arbetet har även inneburit att upprätta nya säkerhetslösningar för nya kontor, konfiguration och uppdateringar av lösningarna.

- Emanuel har förutom att agera bollplank och rådgivare även hållit ett antal utbildningar inom nätverkssäkerhet för oss, för att vi ska få ta del av det allra senaste inom IT-säkerhet. Emanuel har en mycket god kunskap om branschen i sin helhet och teknik i synnerhet, vilket gör honom till en mycket engagerad partner, fortsätter Jonas Hermansson.

Allt sedan starten av samarbetet 2008 har relationen varit mycket god och DGC Örebro har dessutom rekommenderat Emanuel och Netsafes arbete vidare till andra kunder med behov av spetskompetens och expertkunnande.

- Netsafe är lätta att arbeta med och Emanuels engagemang är stort. Han finns alltid tillgänglig för frågor och rådgivning. Vi har en välfungerande och stark relation som vi båda ser stort värde i, vi hjälps åt och rekommenderar varandra, avslutar Jonas Hermansson.

Sidor