Nätverk

Du är här

Skistar

Vill du veta mer? Kontakta oss!

SkiStar: “Vi får rätt hjälp på max 5 minuter!"

Alla skidälskare känner till SkiStar, det svenska börsnoterade företaget som driftar skidanläggningar i Åre, Sälen, Vemdalen, Hemsedal, Trysil och Hammarbybacken. Sedan bröderna Mats och Erik Paulsson startade företaget 1975, så har bolaget växt och är idag Europas ledande leverantör av alpina skiddestinationer. Men vad inte lika många vet är att företaget ligger i absoluta framkant när det gäller IT. Just därför är Conscia Netsafe extra stolta över att kunna berätta mer om det nya samarbetet med SkiStar.

Det är naturligt att de flesta inte förknippar SkiStar med just IT. Tankarna går istället till fantastisk utförsåkning, konferensanläggningar i magisk fjällmiljö och idylliska naturnära sommaraktiviteter. Men SkiStar valde tidigt under sin resa att satsa på sin IT-miljö som idag genomsyrar alla delar av verksamheten. Den omfattande verksamheten ställer stora krav på samordning och det är många system som behöver fungera, från liftar och pistmaskiner till bokningar och konferenser.

- Tillförlitligheten hos våra system är en affärskritisk del av vår verksamhet. Under högsäsong tar SkiStar.com emot uppemot 450,000 besökare i veckan och vi ställer höga krav på oss själva att leverera en upplevelse av världsklass till var och en. När det handlar om service och support av våra IT-system så handlar det om minuter — inte timmar och dagar. Vi ser IT som en kärnverksamhet och varje minut då något inte fungerar som det ska påverkar oss på sista raden, berättar Peter Larsson, IT-chef på SkiStar. 

Conscia Netsafe har specialiserat sig på att hjälpa företag och organisationer med komplexa IT-miljöer att få en total insyn på komponentsnivå för att dels snabbt kunna felsöka och diagnostisera problem när de uppstår, dels för att kunna utnyttja denna överblick för att proaktivt serva och supportera rätt komponenter innan problemen uppstår. För att skapa en sådan lösning har Conscia Netsafe investerat närmare 30 000 timmar för att utveckla en egen portal, CNS.

- Vi befann oss i ett läge där vi såg över våra partnerskap med ett antal Systemintegratörer som vi arbetat med under en längre tid och vi tittade också på hur vi kunde skapa en bättre överblick av vår IT-miljö. I Conscia Netsafe såg vi en spännande lösning på en utmaning som alla stora IT-verksamheter idag står inför, nämligen att arbeta mer proaktivt med service och support. Deras egenutvecklade CNS-portal har gett oss möjligheten att överblicka varenda versionsnummer, patch och uppdatering i vår Cisco-miljö, berättar Marcus Weman på SkiStar IT.

Många större företag och organisationer med komplexa IT-miljöer och egen bra kompetens upplever att de inte får den experthjälp de behöver i kritiska situationer. Istället fastnar kunden ofta på låg teknisk nivå hos leverantören medan värdefull tid går förlorad. Som Cisco Gold Partner och med många tunga certifieringar kombinerat med några av branschens ledande experter, så kommer Conscia Netsafes kunder i direkt kontakt med experterna utan att fastna hos någon support — inom loppet av några minuter.

- Vi är fortfarande i ett tidigt skede av vårt samarbete med Conscia Netsafe. Men redan nu har vi sett att vi har en bättre överblick ända ned på komponentnivå. Vi minimerar riskerna för driftspåverkan som en följd av missade säkerhetsuppdateringar och patchar. En annan positiv effekt är att vi på mindre än fem minuter har en bättre förståelse för eventuella problem och direkt kan komma i kontakt med Conscia Netsafes duktiga Cisco-experter utan att fastna på en för låg nivå i servicedesken, berättar Peter Larsson, IT-chef på SkiStar.

Conscia Netsafes vd, Bengt Lundgren, talar för alla konsulter som arbetar med SkiStar-uppdraget när han berättar om det nya samarbetet:
- Jag vill inte sticka under stol med att det är ett prestigeuppdrag att få förmånen att jobba med ett bolag i absoluta framkant som SkiStar. Jag har verkat i branschen under decennier, men det är uppdrag av det här slaget som gör mig och teamet exalterade. SkiStar söker ständigt nya vägar att bli ännu bättre, de är extremt noggranna och grundliga i sitt upphandlingsarbete och de är framför allt modiga i sitt sökande efter optimeringar. Vi är stolta över att få förmånen att arbeta nära deras team, men också fast beslutna om att utvecklas och hålla jämna steg med SkiStar!

 

MSB

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Övning ger färdighet när krisen är ett faktum

I Sverige är det Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, som har till uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Myndigheten bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger MSB stöd och ser till att samhället lär sig utav det inträffade. MSB har en således mycket viktig uppgift och ett stort ansvar. Detta ställer stora krav på att verksamheten fungerar optimalt och att datakommunikationen är felfri - där säkerhet och tillgänglighet i IT-miljön naturligtvis är ett måste.

När man som myndighet ansvarar för att stödja samhället vid en eventuell krissituation är det naturligtvis viktigt att ha en fungerande, säker och tillgänglig IT-miljö. För att vara väl förberedda om en krissituation uppstår behövs naturligtvis träning och åter träning. MSB har därför en stor övningsverksamhet inom Övningsenheten i Stockholm, som är systemägare till IT-miljön. Under en övning 2007 kraschade ett IT-system vilket utsatte den ordinarie IT-verksamheten vid dåvarande Krisberedskapsmyndigheten (KBM) för stora påfrestningar. KBM beslutade då att se över sina existerande system för att säkerställa att allt fungerade optimalt så att de kunde kommunicera säkert och tryggt.

Hög kompetens och leveranssäkerhet avgjorde val

I samband med att IT-plattformen för övningsverksamheten skulle byggas om inför en stor övning under 2008, som KBM genomförde i under våren samma år, eftersöktes en samarbetspartner med mycket hög kompetens och leveranssäkerhet. KBM kom då i kontakt med Netsafe genom rekommendationer om deras kompetens inom nätverkssäkerhet och datakommunikation.

- Under den korta tid som fanns att tillgå inför vår nästa stora övning 2008 prioriterades hög kompetens och leverans- säkerhet kopplat till kvalitet i lösningarna när vi sökte en samarbetspartner. Netsafe uppvisade enastående goda CV- uppgifter på sina konsulter och exemplariska kundreferenser, vilket har visat sig stämma och de har överträffat våra förväntningar och krav på kompetens, engagemang och pålitlighet, säger Per Söderström, IT-samordnare på MSB.

Ny övningsplattform med nya funktioner

Netsafe, med Emanuel Lipschütz som ansvarig konsult, ritade upp en ny arkitektur för den nya IT-plattformen, som separerades från myndighetens ordinarie IT-drift. Genom den nya lösningen kunde KBM leverera nytt IT-stöd till övningarna med nya funktioner så som mail och spelstöd i form av stöd för scenarios, moment och tidsplaner. Den nya plattformen stödjer dessutom datalagring, utskrifter, klientnät och behörighetshantering.

- Med den nya övningsportalen kunde KBM erbjuda högre servicenivåer till våra samverkande aktörer/ organisationer vid genomförande av övningar. Vi har fått bättre planeringsförutsättningar och leveranstider under projekttiden innan övningarna och deltagarna upplever bättre utbildningar tack vare spelstödssystemet, fortsätter Per Söderström.

I samband med sammanslagning av 3 myndigheter bildades Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) from januari 2009. Förutom att utveckla övningsportalen som varit i drift sedan 2008 genomförde Netsafe och MSB ett projekt att fysiskt flytta övningsportalen och utveckla den med ny internetleverantör samt redundanta brandväggar och routrar under maj 2009 samt ett proaktivt nätverksunderhåll via underhållsavtalet SMARTnet på Ciscos produkter. De sköter dessutom övningsportalens nameserver, zontransfereringar och domänansökningar. Utöver det har Netsafe även infört distansmötesverktyg Cisco Webex för övningsportalen.

Långsiktighet i samarbetet viktigt för framtiden

Samarbetet har sedan 2008 fungerat mycket bra och flera projekt har genomförts sedan dess och nya projekt har startats och är pågående. Som myndighet med ansvar för säkerhet och beredskap vid krissituationer i en så pass föränderlig värld som vi lever i, där teknikutvecklingen är så snabb, är det oerhört viktigt att alltid ha en IT-miljö som klarar de nya krav och förändringar.

- Vi har idag en väldokumenterad IT-plattform och vårt samarbete med Netsafe kännetecknas goda personliga kontakter, där vi är tydliga beställare och Netsafe förädlar våra funktioner med kompletta funktionsleveranser. Allt ifrån designförslag, genomförande, tester och uppföljning av funktionskvalitet. Netsafe genomför även proaktivt underhåll av nätverkskonfiguration och programvara i syfte att motstå fel och brister, som tidigare varit okända, INNAN de uppstår, avslutar Per Söderström.

SF Bio

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Sveriges äldsta biografkedja bygger stabilt nätverk för digital distribution av filmer

SF Bio är Sveriges största biografkedja med 35 stycken biografer på 22 orter över hela landet. En sådan stor och spridd verksamhet ställer oerhörda kvar på fungerande och säkra datakommunikationsvägar för att verksamheten ska fungera optimal varje dag, året runt. Netsafe har sedan 2004 hjälpt SF Bio med ett flertal tjänster inom nätverk och datakommunikation, från upprättande av nya brandväggar, uppbyggnad av nya redundanta nät till att nu arbeta fram en stabil och redundant nätverkslösning med mycket god tillgänglighet för att kunna distribuera filmer digitalt inom se 35 biograferna med 244 biosalonger runt om i landet.

Netsafe har i många år arbetat tillsammans med SF Bio. Samarbetet startades redan 2004 när ett stort IT- konsultbolag rekommenderade Netsafe och Emanuel Lipschütz gedigna kompetens inom datasäkerhet och allt sedan dess har Netsafe varit SF Bios självklara samarbetspartner inom nätverk- och datakommunikation. 

För ett antal år sedan stod SF Bio inför problematiken att Telia skulle sluta leverera deras ISDN-lösning som var kopplat till SF Bios bokningssystem. Netsafe kopplades in för att utveckla ett nytt redundant nätverk för säker datakommunikation med hög tillgänglighet. Med hjälp av en nätverksleverantör byggdes en lösning som krypterades över internet och som sammankopplades med det centrala bokningssystemet, ett system som tar hand om över 100 000 transaktioner varje dag. Datakommunikationen har sedan dess fungerat mycket stabilt.

Proaktivitet och kreativitet skapar grunden för besparingar i tid och pengar
Netsafe arbetar proaktivt tillsammans med SF Bio och har en rådgivande roll. Emanuel genomför årligen en säkerhetsrevision av SF Bios nätverkssystem som utmynnar i förslag på olika områden för förbättringar och vidareutveckling. I detta arbete ingår att även återkommande granska systemen och ibland återfinns olika brister och fel i uppsättningar som gjorts av andra. Dessa brister och fel presenteras återkommande till SF Bio i en rapport tillsammans med en beskrivning på hur och varför felen och bristerna bör lösas.

- Netsafe levererar lösningar som är ovanligt genomtänkta, och med Emanuels gedigna kunskap om Ciscos system levererar de lösningar helt utöver det vanliga. Emanuel vet vilka funktioner som systemet har stöd för och som för andra tekniker är mindre kända, vi som många andra använder bara en liten del av de funktioner och den prestanda som Cisco- utrustningen har. Det gör att Emanuel och hans kollegor kan ta lösningen flera steg längre. Jag upplever ett genuint intresse och engagemang av att vilja hjälpa oss som jag ser som ovanligt från konsulter generellt, säger Johan Rofors, driftchef på SF Bio.
 
Netsafe besitter en mycket hög kunskap om nätverk och datakommunikation och har använt sig av SF Bios befintliga infrastruktur och utifrån denna skapat flera kreativa lösningar för att uppnå redundans i näten. Detta har givetvis resulterat i både en tids- och kostnadsbesparing för SF Bio.

Digital distribution av film ställer höga krav på redundans
Alla nybyggda SF Bio har digital filmvisning och är konstruerade för största möjliga helhetsupplevelse för besökarna. Digitalisering av maskinrummet till samtliga salonger är på gång och beräknas vara klart senast 2013. Netsafes kunskap och engagemang är av stort värde för SF Bio i det pågående arbetet som nu genomförs för att skapa en säker och tillgänglig nätverkskommunikation. I och med digitaliseringen av biograferna ställs oerhörda krav på att nätverkskommunikationen fungerar klanderfritt till varje salong i hela Sverige, varje dag - året om, då lösningens funktionalitet och tillgänglighet är oerhört affärskritisk för verksamheten.

- Vi ser ett fortsatt långsiktigt samarbete med Netsafe och i samband med att vi nu arbetar med att digitalisera vår distribution av filmer, en lösning av affärskritisk art, ställs ännu högre krav på säkerhet och funktionalitet och då är Emanuels kompetens och dedikation av oerhörd vikt för oss. I och med detta ser vi nu över att förvalta nätet och utöka vårt samarbete med Netsafe, att gå från att agera rådgivare till att nu upprätta ett längre samarbetsavtal oss emellan, avslutar Johan Rofors.

 

KGM Datadistribution

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Netsafe säkrar KGM Datadistributions nätverk

KGM Datadistribution startades 1982 och erbjöd företag kuvertering för postal distribution. Företaget har sedan dess växt och utvecklats mycket och erbjuder idag allt inom dokument- och pappershantering. Netsafe har under 10 års tid samarbetat med KGM Datadistribution och levererat tjänster inom datakommunikation med största fokus på säkra och smarta nätverkslösningar.

När KGM Datadistribution startades för över trettio år sedan erbjöd de kuverteringstjänster för postal distribution. Företaget har sedan dess växt och under åren utvecklat sitt erbjudande för att passa dagens behov av digitala lösningar och erbjuder idag allt inom dokument- och pappershantering och producerar och distribuerar 250 miljoner A4 printsidor. KGM Datadistribution har idag produktionsanläggningar i Stockholm, Köpenhamn, Sundsvall och Oslo.

För KGM Datadistribution är det affärskritiskt att datakommunikationen och nätverken är driftsäkra och skyddade mot intrång då företaget hjälper flera stora företag, banker och försäkringsbolag med hantering och distribution av dokument, ofta innehållandes information av känslig karaktär, så som fakturor, bankutdrag och fond- och försäkringsinformation. Årligen hanterar och distribuerar KGM 250 miljoner dokument, där fler och fler är digitala.

KGM Datadistribution har under tio års tid samarbetat med Netsafe kring uppbyggnad och underhåll av sin datakommunikation, med stort fokus på säkra datakommunikationslösningar.

Under dessa tio år har KGM Datadistribution har växt mycket och Netsafe har under åren agerat rådgivare och hjälpt till att bygga upp en datakommunikation mellan KGMs filialer i Norden samt kopplat samman dessa filialer med kundernas nätverk via säkra VPN-lösningar.

- Våra kunder förväntar sig att vi levererar våra tjänster till högsta kvalitet. Det betyder att det för oss är affärskritiskt att vår datakommunikation och nätverken är driftsäkra och skyddade mot intrång då vi arbetar dagligen med känslig information som ska distribueras till våra kunders slutkunder – utan någon risk, säger Mårten Cadenius, vVD samt IT-chef på KGM Datadistribution AB.

Efter ett långt och lyckat samarbete förstärks och utökas samarbetet ytterligare med tecknandet av ett samarbetsavtal. Samarbetet innebär att Netsafe finns på plats hos KGM Datadistribution och ska agera rådgivare samt proaktivt arbeta för att göra de förbättringar i datakommunikationen som krävs.

- Netsafe har genom åren visat på stor kompetens och proaktivt rådgivit oss så att vi fortsatt kunnat leverera högkvalitativa och säkra tjänster till våra kunder. Nu stärker och utökar vi vårt samarbete med Netsafe för att på så sätt förbättra vår datakommunikation än mer så att vi även i framtiden kan erbjuda våra kunder högkvalitativa tjänster inom dokument- och pappershantering, avslutar Mårten Cadenius på KGM Datadistribution AB.

Sidor